Branche Platform Kappers Logo, huisstijl en website

De stichting Brancheplatform Kappers bestaat uit drie sociale partners ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI. Samen streven zij ernaar om de sociaal-economische omstandigheden in de kappersbranche te bevorderen.

Het doel is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het realiseren van gezamenlijke projecten voor de kappersbranche die bijdragen aan het bevorderen van een beter sociaal-economisch klimaat in de kappersbranche.

Om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren stellen sociale partners opleidingssubsidie beschikbaar. 

Sociale partners hechten veel waarde aan de kwaliteit van middelbaar beroepsopleidingen zodat de kennis en vaardigheden van recent gediplomeerde beroepsbeoefenaar aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.

De opdracht: ontwikkel een nieuw logo, huisstijl en website.

Concept: Samenwerken
Kernwoord: Verbinden

  • het symbool geeft een verbondenheid weer
  • drie vormen staan voor de sociale partners
  • het verbindingen van de elementen laat samenwerken zien
  • Elke kleur staat voor een huisstijl kleur van een sociale partner

Website: responsive design, wordpress met custom thema
bezoek de website:
www.brancheplatformkappers.nl