Pensioenfonds  Kappers Logo, huisstijl en website

Het bedrijfspensioenfonds Kappers leunde op de ID van Syntrus Achmea. Het fonds had geen eigen gezicht of C.I. bij overgang naar een nieuwe uitvoerder heeft het bestuur besloten dat het BPK een eigen ID moest krijgen.
Uit de kernwaarden komt het volgende naar voren:
De doelgroep is / tegen wie praten wij? Werknemers kappersbranche, wergevers en deelnemers
Wat is het doel van de nieuwe identiteit? een eigen identiteit creëren voor het pensioenfonds voor de kappersbranche persoonlijk, herkenbaar en eigentijds.

Concept: Kracht, vertrouwen en symbool voor groei
Kernwoorden: Betrouwbaar, sterk, groei

  • het beeldmerk vormt een boom

  • een boom staat voor betrouwbaar, sterk en groei

  • de stam geeft een leider aan die belangen behartigd
  • het lijnenspel van haren vormt de kruin

  • de kleuren vertegenwoordigen de drie doelgroepen, deelnemers,  werkgevers en gepensioneerden

Website: Redesign van de website. Laat de bestaande website aansluiten bij de nieuwe identiteit van het pensioenfonds, dit is vooral gedaan door het kleurgebruik van het logo te gebruiken om een geheel te vormen. bezoek de website: www.pensioenkappers.nl